!

Starting June 1st, 2023 Our warehouse fee will be $0.65/cubic foot per month

In effort to lower the warehouse storage fee during inflation, we have went narrow aisle racking.This construction took us four months but the project is finally completed. With narrow aisle racking, we are able to drop storage by 24%.We as partners will go through this inflation together.

Starting June 1st, 2023 Our warehouse fee will be $0.65/cubic foot per month

In effort to lower the warehouse storage fee during inflation, we have went narrow aisle racking.This construction took us four months but the project is finally completed. With narrow aisle racking, we are able to drop storage by 24%.We as partners will go through this inflation together.

Báo giá hàng hóa quốc tế

Cách yêu cầu mức giá vận chuyển quốc tế

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nếu có điều gì chưa rõ.

Bước 2 Nếu bạn không có câu hỏi nào, bạn có thể bắt đầu điền vào biểu mẫu bên dưới để yêu cầu mức giá quốc tế từ chúng tôi.

Bước 2: GỬI THÔNG TIN BÁO GIÁ

employee avatar

Alvin Hong

BỘ PHẬN NHẬP KHẨU

Nếu không rõ hoặc vẫn đang trong quá trình sản xuất, vui lòng để trống phần này

Chọn điều khoản thương mại và cung cấp địa chỉ / tên cảng


Thùng hàng của bạn có dán nhãn không? Nếu bạn chưa biết dán nhãn thùng hàng là gì, vui lòng xem video Youtube để làm quen với việc này.

Hình ảnh sản phẩm / Danh sách giao hàng

Vui lòng chọn file < 25Mb