Loading...

GỬI THÔNG TIN BÁO GIÁ

Chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ làm việc


Xem video hướng dẫn bên dưới để biết cách nhập thông tin báo giá

*** Cập nhật từ 21/06/2021 ***

Cập nhật thông tin mã vạch:

  • Khách hàng mới
  • Khách hàng với hàng hóa là 1 phần carton.
  • Khách hàng cập nhật sản phẩm (Ví dụ: thêm năm 2021 vào thẻ)

Link xem hướng dẫn mới Click vào đây

Cảm ơn quý khách vì đã hiểu và nhận được sự hợp tác từ quý khách.

(*)Các thông tin bắt buộc nhập

Rachel Doan

BỘ PHẬN NHẬP KHẨU

English \ Tiếng Việt

Nếu không rõ hoặc vẫn đang trong quá trình sản xuất, vui lòng để trống phần này

Chọn điều khoản thương mại và cung cấp địa chỉ / tên cảng